Телефон +7 (906) 685-29-43
Адрес Kennel "s Lipetskih Ozer", Moscow-Lipetsk-Valencia
E-mail slipetskihozer@yandex.ru